5 năm qua đi và vẫn còn đọc lại :((

Không biết sẽ còn đọc lại đến bao giờ :((

Mật Ái 138

Credit: comic by 카앨

Trans by matai138.wordpress.com

Vì là hàng trans chùa (vớ được trên mạng, chẳng biết tác giả là ai nữa T__T ) nên làm ơn đừng đem đi chỗ khác ~

View original post

Advertisements